Date: prev next · Thread: first prev next last


În legătură cu discut,iile pornite în legat de viitorul traducerilor s,i legat de narro, până acum nu am primit nici un răspuns din partea lui Alex, dacă narro corespunde sau nu cerint,elor ca platformă de traducere.

Între timp The Document Foundation s,i-a schimbat serverul de pootle, pe versiunea 2.5. Ca funct,ionalităt,i oferite deja s,i versiunea precedentă (2.1.6) după părerea mea era mai bun decât narro, dar funct,ionalităt,ile din 2.5 sunt extraordinar de practice s,i mut peste cele oferite de narro.

Ce s,tia în plus versiunea 2.1.6:
- dict,ionar terminologic
- generare dict,ionar terminologic pe baza traducerilor deja făcute din proiect, bazat pe frecvent,a cuvintelor utilizate - pe baza dict,ionarului terminologic lângă fiecare traducere unde se găsea un cuvânt din dict,ionar, era afis,ată traducerea cuvântului respectiv - suport perfect pentru templateuri, formatul PO, export s,i import automatic, management foarte us,or a proiectelor - mai multe limbi sursă la traducere (cine cunoas,te mai bine o altă limbă decât cea engelză, poate folosi acea limbă ca sursă, dar totus,i e bine să s,tit,i cât de cât s,i engleza pentru a verifica traducerea, s,i din sursa originală)

Ce oferă 2.5 în plus:
- managementul mai dinamic a dict,ionarului terminologic
- memorie de traduceri (la o traducere nouă dacă acel cuvânt sau expresie deja a fost tradus part,ial sau integral, această traducere veche, automat apare ca propunere) - la toate butoanele frecvent folosite sunt asociate taste rapide (nu e nevoie de mouse, ceace înseamnă o viteză mult mai mare)
- s,i multe alte dezvoltări care fac s,i mai us,oară traducerea proiectelor

Între timp am creat un dict,ionar terminologic în limba română, care deja va fi inclus în noua versiune de pootle (acesta va us,ura munca tuturor cine în viitor vor utiliza pootle pentru a traduce proiecte în română, fiindcă din start au sugestii la traduceri), s,i pe noua platformă de traducere am tradus câteva mii de cuvinte, s,i merge extraordinar de bine, este foarte comod de folosit, s,i cu toate că cunosc destul de prost terminologia în română, bazat pe dict,ionarul terminologic, pe memoria de traduceri s,i pe mai mult limbi sursă la traducere, am putut să traduc foarte us,or.

După părerea mea nu are rost să ne chinuim cu narro în viitor, mai ales că la fiecare release inclusiv RC va trebui totul exportat din el s,i migrat în pootle, care chiar dacă narro s-ar putea actualiza us,or cu templateul oficial, s,i ar exporta corect, ar lua ceva timp, s,i încă nu vorbesc de corectarea erorilor, care toate trebuie portate înapoi în narro.

*Cred că ar trebui să luăm o decizie finală, ca traducerea proiectului LibreOffice să fie continuat pe serverul Pootle oficial, s,i să fie s,ters din Narro.*
La ora actuală deja nu văd nici un motiv să rămână pe narro.

Acum numărul de cuvinte care mai trebuie traduse este 9302, ultima parte mare din traduceri este Calc-ul, dar dacă as,a de us,or va merge traducerea în câteva zile sau câteva săptămâni se poate termina tot.

Momentan oricine cine are sau îs,i face cont în pootle poate să propună traduceri, s,i dacă totul este OK cu propunerile va primi drept direct de traducător. Drepturi de traducere la pootle să ceret,i scriind mail pe această listă, eu s,i Lucian vă putem acorda drepturile necesare.

LibreOffice 3.6.4 RC1 va apărea în 2-3 zile, în el deja va fi inclusă traducerea din narro. După release în primul rând ar trebui să ne concentrăm la corectarea erorilor grave, ca la 3.6.4 final să fie totul corect. În câteva zile sau săptămâni va apărea template-ul pentru LibreOffice 4.0, la care t,inta trebuie să fie finalizarea 100%+recorectarea traduceri.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.