[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] writer się zawiesza


Writer się zawiesza przy edytowaniu pliku docx stworzonego przez MS Worda. Plik się otwiera, ale już samo przewijanie dokumentu po chwili powoduje długie przerwy, podczas których menedżer zadań pokazuje b.wysokie zajęcie procesora przez LibreOffice. To samo jest z prostą edycją - kopiowanie i wklejanie krótkiego, kilkuliterowego fragmentu tekstu. Nawet zapisanie pliku w formacie odt nie pomaga - cały czas Writer się zawiesza przy pracy na tym pliku. Plik składa się z około 40 stron, większość treści jest w tabelach.
Co dziwne, LibreOffice pod Linuxem z tym samym plikiem sobie doskonale radzi (bez względu na to, czy otwieram docx, czy odt), chodzi przy przewijaniu bardzo płynnie, nie zawiesza się. Tak samo jak otwieram pod Windowsem, ale przy pomocy AppacheOffice 4.1.3 - plik bez problemu edytowalny, płynne przewijanie, możliwe kopiowanie, wklejanie itp. bez problemów.
Używam najnowszej wersji 5.4.2.2, próbowałem 64bit (mam Win10), ale potem też 32bit i też było niedobrze.

Hubert

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.