[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Problem z drukowaniem w LO 5.4.2.2 (x64)


Witam, przy drukowaniu LibreOffice Calc automatycznie ustawia mi format
letter pomimo tego, że w ustawieniach strony jest podany format A4, tak
samo jak i we właściwościach drukarki w systemie (Windows 10). Po
wejściu w drukuj
-> opcje -> użyj wyłącznie rozmiaru papieru wybranego w
preferencjach drukarki wydruk ustawia się faktycznie w A4 (choć po
zamknięciu programu to się nie zapamiętuje), jednak obcina mi krawędzie
tabeli; tabela jest ustawiona w poziomie i obcina boczne krawędzie.
Marginesy w arkuszu są standardowe (1,75 cm), w podglądzie wydruku też
wszystko jest ok jednak wydruk jest obcinany. Przekopałem się też przez
wszystkie ustawienia drukarki (Samsung M382x) i też nigdzie nie
znalazłem żeby ustawione były jakieś niestandardowe marginesy. Proszę o
pomoc w
rozwiązaniu tego problemu. Łukasz Przybylski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.