[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Re: [pl-users] Języki - pisownia


Zupełnie nie wiem dlaczego otrzymałem ten list.
Pozdrawiam
Witold

W dniu 13 września 2011 23:54 użytkownik Bartosz Pietraszko <
vojski@gmail.com> napisał:

> Dla pewności - zakładam że mówisz podfolderze share\extensions, AFAIK
> wszystkie słowniki są de facto rozszerzeniami; sprawdź w menadżerze
> rozszerzeń czy słowniki są widoczne, dla języka polskiego jest to dodatek o
> nazwie "Polski słownik ortograficzny, reguły przenoszenia wyrazów, słownik
> synonimów". Jeśli go tam nie ma, to jedyną prostacką metodą jaka mi
> przychodzi do głowy jest reinstalacja w trybie niestandardowym, z
> upewnieniem się że wybrałeś słowniki podczas instalacji. Ewentualnie,
> doinstalowanie słownika z OpenOffice, teoretycznie powinien działać:
> http://extensions.services.openoffice.org/en/project/pl-dict
>
> Pozdrawiam,
> Bartosz
>
> W dniu 2011-09-13 23:27, Tomasz Nowicki pisze:
>
> Witam,
>>
>> Zainstalowałem LibreOffice 3.4.3. Po otwarciu nowego dokumentu we
>> Writerze nie działa sprawdzanie pisowni. W ustawieniach języki - pisownia
>> pole "dostępne moduły języków" jest puste, a przycisk Edytuj - nieaktywny.
>> Mam Win 7 Pro x64, LibreOffice zainstalowałem w wybranym przeze mnie (nie
>> domyślnym) katalogu.
>> Moduły języków są obecne w katalogu instalacji w typowym podfolderze.
>> Jak usunąć ten błąd?
>>
>>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Re: [pl-users] Języki - pisowniaTomasz Nowicki <nowictom@wp.pl>
References:
[pl-users] Języki - pisowniaTomasz Nowicki <nowictom@wp.pl>
Re: [pl-users] Języki - pisowniaBartosz Pietraszko <vojski@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.