[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Instalacja pakietu


Witam
Czy pakiet Libreoffice instaluje się zawsze w tak poj(*%&*(^%&*) katalogu na
dysku C:\ w katalogu [program files]?
Jeżeli tak to nie życzę sobie używać takiego śmiecia który nie pozwala mi
nawet zadecydować gdzie mam umieszczać MOJE programy.

Proszę o informację:

- Czy mogę zadecydować o katalogu w którym umieszczony będzie Pakiet?
- Jeżeli "nie" to czy przewidujecie Państwo taką zmianę?
- Czy instalować się on będzie w podkatalogach, których nazwy zawierają
kropki, spacje i inne śmieci (nie mówiąc o długości nazw powyżej 13 liter)?
- Jeżeli "tak" to czy przewidujecie Państwo taką zmianę?

Dotychczas używałem OpenOffice (preferowałem wersję USB) i od Państwa
odpowiedzi uzależniam to czy przejdę na LibreOffice

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Witold J.Janik

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Instalacja pakietuBartosz Pietraszko <vojski@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.