[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Otwieranie plików Office 2007


Dzięki za pomoc. Mam Windows XP. nr 1 - pomogło :)
----- Original Message ----- From: <Hubert.Kwiatkowski@gmail.com>
To: <users@pl.libreoffice.org>
Sent: Sunday, July 10, 2011 9:00 AM
Subject: Re: [pl-users] Otwieranie plików Office 2007


Dla Windows7:

1. Prawkoklik -> Otwórz za pomocą -> Tam wybrać LibreOffice i zaznaczyć
checkbox "Zawsze otwieraj tym programem"
2. Windows+R. wpisujemy 'control.exe /name Microsoft.DefaultPrograms' Tam
żeby przyporządkować wszystkie możliwe pliki programowi wybieramy "ustaw
programy domyślne", zaznaczamy LibreOffice potem "wybierz ustawienia
domyślne dla tego programu". I zaznaczamy interesujące nas typy plików.

W dniu Paweł Guja <pawel.guja@gmail.com> napisał(a):
Jak otworzyć pliki Office 2007 w LibreOffice? Chodzi mi o skonfigurowanie LibreOffice aby otwierał pliki te automatycznie po zaznaczeniu pliku.

--

Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
Re: [pl-users] Otwieranie plików Office 2007Hubert.Kwiatkowski@gmail.com
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.