Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo allen,

Alhoewel ook mijn voorkeur zou uitgaan naar Modeldia, blijf ik toch bij Diamodel. Mede omdat de 
overige modelweergaven Notitiemodel en Hand-outmodel aangepast zouden moeten worden naar 
Modelnotitie en Model Hand-out. Hierbij lijkt mij zeker Modelnotitie dan niet meer de lading te 
dekken.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 14:10
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Hoofddia in Impress

Om het nog specifieker te maken, Diamodel of Modeldia

Op za 29 aug. 2020 12:26 schreef <h.vdburg@hccnet.nl>:

Hallo allen,

Mijn voorkeur gaat ook uit naar Diamodel omdat e.e.a. de lading beter 
dekt dan Hoofddia.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 09:04
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Hoofddia in Impress

Allen

In Impress worden de termen Diamodel, Hoofddia en Hoofdpagina door 
elkaar gebruikt voor hetzelfde.
Nu komt Hoofddia het meeste voor en is de neiging alles aan te passen 
naar Hoofdia om het eenduidig te maken.
Ik vraag me echter af of Hoofddia wel de juiste term is. Is Diamodel 
bijvoorbeeld niet duidelijker?

Graag hoor ik jullie mening

Met vriendelijke groet,
Kees

<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_c
ampaign=sig-email&utm_content=webmail

Virusvrij.
www.avast.com
<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_c
ampaign=sig-email&utm_content=webmail

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.