Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Om het nog specifieker te maken, Diamodel of Modeldia

Op za 29 aug. 2020 12:26 schreef <h.vdburg@hccnet.nl>:

Hallo allen,

Mijn voorkeur gaat ook uit naar Diamodel omdat e.e.a. de lading beter dekt
dan Hoofddia.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 09:04
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Hoofddia in Impress

Allen

In Impress worden de termen Diamodel, Hoofddia en Hoofdpagina door elkaar
gebruikt voor hetzelfde.
Nu komt Hoofddia het meeste voor en is de neiging alles aan te passen naar
Hoofdia om het eenduidig te maken.
Ik vraag me echter af of Hoofddia wel de juiste term is. Is Diamodel
bijvoorbeeld niet duidelijker?

Graag hoor ik jullie mening

Met vriendelijke groet,
Kees

<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

Virusvrij.
www.avast.com
<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.