Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote on 29/08/2020 09:04:

In Impress worden de termen Diamodel, Hoofddia en Hoofdpagina door elkaar
gebruikt voor hetzelfde.

Dezelfde rommelige situatie was er tot een jaar of wat geleden in de
onvertaalde versie van LibreOffice.
Dat is nu allemaal Master Slide.

Nu komt Hoofddia het meeste voor en is de neiging alles aan te passen naar
Hoofdia om het eenduidig te maken.
Ik vraag me echter af of Hoofddia wel de juiste term is. Is Diamodel
bijvoorbeeld niet duidelijker?

Ja, en juister. Hoofddia suggereert een bepaalde hiƫrarchie.
En zoals Cor (dB) al schrijft, ook in gebruik in andere programma' :)

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.