Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

J van de Ruitenbeek wrote on 12/08/2020 12:26:

.... Tot 2 juni jongstleden lukte dat nog.
Als ik nu echter een
opgeslagen .csv bestand open met libreoffice krijg ik een bestand met
allemaal onbegrijpelijk (lijken: chinese) tekens.

Hoe kan dat? Is daar een werkbare oplossing voor.

Het lijkt erop dat bij het importeren niet de juiste tekenset en/of taal
zijn geslecteerd.
Als je kiest voor "Blad > Blad invoegen uit bestand" (of opent uit
bestandbeheer..) kun je dat bovenin het openende venster kiezen.
Helpt dat?

Er zijn ook allerlei andere instellingen mogelijk. Probeer er gewoon
eens wat.
Zo kun je bijvoorbeeld in het tabelletje onderin kiezen wat de opmaak vn
de verschillend kolommen is.
Als je bijv. 20200812 markeert als Date (YMD) wordt het netjes als
Nederlandse datum (als dat je taalinstelling is ;) ) geïmporteerd.

Ik ben een leek op computer gebied.

No problem - al doende leert men.

groetjes

vr groet!
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.