Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo Jan,

Van welke bank, en hoe maak je het csv bestand? 
Dan kan ik testen of het bij mij wel werkt.

Groet, Rob.

Op 12 aug. 2020, om 12:26 heeft J van de Ruitenbeek <jvdr@solcon.nl> het volgende geschreven:

Beste mensen,
 Voorheen sloeg ik mutaties  van de bankrekening op mijn computer op als .csv  bestand, 
vervolgens opende ik dat bestand met libreoffice en sloeg het op als .xlsx bestand.

Tot 2 juni jongstleden lukte dat nog.

Als ik nu echter een opgeslagen .csv bestand open met libreoffice krijg ik een bestand met 
allemaal onbegrijpelijk (lijken: chinese) tekens.

Hoe kan dat? Is daar een werkbare oplossing voor. Ik ben een leek op computer gebied.

groetjes

Jan van de Ruitenbeek


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.