Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


<div dir='auto'>Kijk eens op deze site.&nbsp;<div dir="auto">Ik vermoed dat het in de cel opmaak 
zit. Het is tekst en geen getal.&nbsp;</div><div dir="auto">Zie regel 
10&nbsp;https://sites.google.com/view/tvnunen/diverse-tips/diverse-leuke-internet-paginas?authuser=0</div></div><div
 class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Op 12 aug. 2020 13:04 schreef Rob Jasper 
&lt;Rob@famjasper.nl&gt;:<br type="attribution" /><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Hallo Jan,&#13;<br>
&#13;<br>
Van welke bank, en hoe maak je het csv bestand? &#13;<br>
Dan kan ik testen of het bij mij wel werkt.&#13;<br>
&#13;<br>
Groet, Rob.&#13;<br>
&#13;<br>
&gt; Op 12 aug. 2020, om 12:26 heeft J van de Ruitenbeek &lt;jvdr@solcon.nl&gt; het volgende 
geschreven:&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; Beste mensen,&#13;<br>
&gt;&nbsp; Voorheen sloeg ik mutaties&nbsp; van de bankrekening op mijn computer op als .csv&nbsp; 
bestand, vervolgens opende ik dat bestand met libreoffice en sloeg het op als .xlsx 
bestand.&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; Tot 2 juni jongstleden lukte dat nog.&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; Als ik nu echter een opgeslagen .csv bestand open met libreoffice krijg ik een bestand met 
allemaal onbegrijpelijk (lijken: chinese) tekens.&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; Hoe kan dat? Is daar een werkbare oplossing voor. Ik ben een leek op computer gebied.&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; groetjes&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; Jan van de Ruitenbeek&#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; &#13;<br>
&gt; -- &#13;<br>
&gt; Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org&#13;<br>
&gt; Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette&#13;<br>
&gt; List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/&#13;<br>
&gt; Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy&#13;<br>
&#13;<br>
&#13;<br>
-- &#13;<br>
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org&#13;<br>
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette&#13;<br>
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/&#13;<br>
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy&#13;<br>
&#13;<br>
</p>
</blockquote></div><br></div>
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.