Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


S. Bakker wrote on 06/08/2020 12:57:
het valt makkelijk te controleren

open een nieuw rekenblad selecteer cellen B2 tot en met DA30 dan cel
opmaken (ctrl +1) bij Randen , voorkeuren ( stel binnen en buitenranden
in) bevestigen.

opslaan [.ods], sluiten en weer openen, bij mij zijn dan de randen van
kolom BM tot en DA niet zichtbaar klik ik echter op een cel
eigenschappen dat is de cel wel opgemaakt maar niet zichtbaar

Bij mij zijn die ook nu gewoon zichtbaar.

  doe ik het nogmaals maar zet ik nu een getal in kolom DC  dan blijft
de opmaak in kolom BM tot en DA wel zichtbaar

En dat maakt dan dus ook niet uit.

Wat staat er bij Extra > Opties > LO Calc > Beeld onder Visuele
hulpmiddelen: raster en kleuren ?
(Bij mij 'Tonen' en 'Automatisch')


vr, groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.