Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


In welk formaat is het bestand opgeslagen? ODS? of XLSX??? of wellicht ander format?

/Rob

Op 6 augustus 2020 om 12:04 schreef "S. Bakker" <s.bakker@bavib.nl>:


Bestand opgestart in veilige modus en nog steeds hetzelfde resultaat

nu heb ik het verkeerd verwoord er staan nog steeds kolommen na kolom 
175 echter de opmaak na kolom 175 is weg (randen om cellen) zet ik 
echter een getal in bijv kolom 183 dan blijft de opmaak wel zichtbaar na 
opslaan, sluiten en weer openen. dit maakt niet uit in veilige modus of 
niet. In versie LO 5.4 blijft de opmaak wel zichtbaar.
nu ligt het niet zozeer aan kolom 175 als ik de laatste 8 kolommen 
kopieer en na kolom 180 plak verdwijnt de opmaak van de laatste 5 
kolommen na opslaan , sluiten en weer openen. en niet wanneer ik een cel 
vul na de opmaak.
Met vriendelijke groet
John Bakker

De informatie in dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve afzender 
daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Gebruik 
ervan door anderen is verboden; openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan.
This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended 
recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential 
information and/or be subject to legal privilege. It should not be 
copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are 
not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and 
any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


Op 5-8-2020 om 21:14 schreef Rob Westein:
Het is misschien te proberen om het bestand in veilige modus op te 
starten... wellicht dat het gebruikersprofiel niet juist is.

/Rob

On 05-08-2020 11:13, S. Bakker wrote:
Goede dag

in LO 6.4.2.2 (x64) windows 10

Klopt het dat er niet meer dan 175 (FS) kolommen zichtbaar zijn?
als ik de kolommen na 175 vul opsla , sluit en vervolgens weer open 
zijn deze weer verdwenen
in versie 5.4 zijn deze kolommen wel zichtbaar

Met vriendelijke groet
John Bakker


De informatie in dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve 
afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te 
vernietigen. Gebruik ervan door anderen is verboden; openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 
informatie aan derden is niet toegestaan.
This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended 
recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential 
information and/or be subject to legal privilege. It should not be 
copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you 
are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail 
and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.
-- 
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.