Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Milton, (ter kennisgeving Theo)

Je verhaal begrijp ik. Zelf ben ik niet blind maar Doof en dat zijn vaak elkaars tegenpolen. Anderzijds kunnen we elkaar versterken. Als lid van de locale toegankelijkheidsraad heb ik ook met blinden te maken vandaar dat ik hier even reageer.

Het probleem de software Orca voor zover mij bekend is het van een commercieel bedrijf. Die zal er alleen aan werken als het lonend is. Het probleem is dat Microsoft hun produkt als "eigendom" beschouwd en zij alleen hier zeggenschap over hebben. LibreOffice is een open source produkt en van iedereen is en iedereen mag gebruiken en door gebruikers wordt onderhouden. Daarom is het goed als je hier reageer op wat niet goed werkt en dat komt dan bij iedereen terecht.

Zie hier een probleem namelijk Orca is een Gnome applicatie van Fedora.project en is ook open source. In dit opzicht zal je dan ook in die omgevingen moeten zoeken. Hopelijk zijn er andere mensen of vrijwilligers die hier meer in willen verdiepen. Het lijkt mij uitdagend.

Als alternatie kan dit als project worden aangemeld bij de Hogeschool voor informatica die hier dan maatschappelijk ondersteuning kan bieden door het als project aan te melden.

Zoals je bovenaan wel heb gemerkt stuur ik dit ook naar mijn medelid Theo (slechtziend/blind) van de Toegankelijkheidsraad en ga ook even mert hem overleggen welke wegen we hier kunnen bewandelen.

met vriendelijke groet,

Aleidus Aalderink.

cc: Theo

Op 09-06-2020 om 10:02 schreef Milton:
Beste LibreOffice community,
Mijn naam is Milton en gebruik dagelijks Writer en Calc in Ubuntu 20.04 met behulp van Orca screen reader omdat ik blind ben. Ofschoon het in NL goed geregeld is om met Windows en commerciƫle screen readers te werken, heb ik bewust gekozen voor Ubuntu en LibreOffice. Uit solidariteit met blinden in de rest van de wereld waar nauwelijks of geen voorzieningen bestaan voor computergebruik deel ik hun bezorgdheid met jullie omtrent de toegankelijkheid van LibreOffice voor screen readers zoals Orca. De indruk is ontstaan dat vanaf LibreOffice 4.2 de toegankelijkheid minder in plaats van beter is geworden. Onderdelen die werkten deden het plotseling niet meer. Een concreet voorbeeld is dat de celopmaak (datum of valuta) onzichtbaar werd voor Orca, gemeld:
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=115335

Terwijl de toegankelijkheid van officeproducten van Microsoft en Google steeds verbetert wordt een blinde gebruiker geen keus gelaten. De bezorgdheid komt neer op uitsluiting van grote groepen blinden die geen beroep kunnen doen op voorzieningen en over onvoldoende middelen beschikken.

Groetjes,
Milton--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.