Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

Ik lees:

"If you can't read the screen easily, consider a system-wide accessibility solution for Apple OSX, Gnome, KDE or Microsoft Windows. If you have installed a system-wide accessibility solution, and it is activated, then you might not need this extension to read text aloud...'

Ik gebruik gnome-orca system wide met espeak die beter is dan de extensie.


Op 09-06-2020 om 10:29 schreef pieter:
Hai Milton,
Ik heb wel de extensie "Read Text" gevonden voor LibreOffice https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/read-text . Ik heb hem geĆÆnstalleerd en geprobeerd of hij een geselecteerd stuk tekst zou kunnen voorlezen. Het lukte niet. Zojuist werd me duidelijk dat ik dan ook nog "espeak" zou moeten installeren (op mijn systeem doe je dat met sudo apt install espeak).
En nu werkt het!
Ik weet niet of jij er iets mee kan. Maar wie weet is het een verbetering....

Op 09-06-2020 om 10:02 schreef Milton:
Beste LibreOffice community,
Mijn naam is Milton en gebruik dagelijks Writer en Calc in Ubuntu 20.04 met behulp van Orca screen reader omdat ik blind ben. Ofschoon het in NL goed geregeld is om met Windows en commerciƫle screen readers te werken, heb ik bewust gekozen voor Ubuntu en LibreOffice. Uit solidariteit met blinden in de rest van de wereld waar nauwelijks of geen voorzieningen bestaan voor computergebruik deel ik hun bezorgdheid met jullie omtrent de toegankelijkheid van LibreOffice voor screen readers zoals Orca. De indruk is ontstaan dat vanaf LibreOffice 4.2 de toegankelijkheid minder in plaats van beter is geworden. Onderdelen die werkten deden het plotseling niet meer. Een concreet voorbeeld is dat de celopmaak (datum of valuta) onzichtbaar werd voor Orca, gemeld:
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=115335

Terwijl de toegankelijkheid van officeproducten van Microsoft en Google steeds verbetert wordt een blinde gebruiker geen keus gelaten. De bezorgdheid komt neer op uitsluiting van grote groepen blinden die geen beroep kunnen doen op voorzieningen en over onvoldoende middelen beschikken.

Groetjes,
Milton

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.