Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Ik had een macro gemaakt in een Calc bestand, maar uiteindelijk deed de macro niet wat ik wou. Ik verwijderde deze macro via Macro beheren, maar blijkbaar heb ik niet alles verwijderd, want telkens ik het bestand weer open, krijg ik de waarschuwing dat de macro om veiligheidsredenen werd uitgeschakeld. Is dit een bug of is er een speciale truc om deze waarschuwing niet meer te zien?

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.