Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hoi Leo,

Leo Moons wrote on 20/05/2020 00:03:

Ik had een macro gemaakt in een Calc bestand, maar uiteindelijk deed de
macro niet wat ik wou. Ik verwijderde deze macro via Macro beheren, maar
blijkbaar heb ik niet alles verwijderd, want telkens ik het bestand weer
open, krijg ik de waarschuwing dat de macro om veiligheidsredenen werd
uitgeschakeld. Is dit een bug of is er een speciale truc om deze
waarschuwing niet meer te zien?

Dit lijkt op gedrag wat ik ken van Excel (xls)-bestanden waaruit macro's
zouden moeten zijn verwijderd..

Hmm. via macro-beheer kun je ook de lege bibliotheek verwijderen. Helpt dat?
Of heb je ergens in het document een verwijzing (knop, link, ..) gemaakt
naar de (inmiddels verwijderede) macro?
Helpt dat alles niet: dan mag je het me even mailen.

groetjes,
Cor

- PS - ja ik weet dat ik achterloop met mail :p


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.