Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Lo'ers,

Ik gebruik LO 6.4.3.2 onder openSuse Tumbleweed.

Ik wil vanuit een Calc-bestand etiketten uitdraaien. Ik heb een database gemaakt vanuit dat Calc-bestand,. Als ik Nieuw-Etiketten kies vanuit LO, dan is die database één van de opties. Ik kan de velden aanklikken die ik wil hebben, in de gewenste lay-out van het etiket. Als ik op Nieuw document druk, verschijnt, zoals verwacht, het etikettenvel met op elk etiket de gekozen velden.
Tot zover alles OK.
Er verschijnt dan het venstertje Etiketten synchroniseren,  maar als ik op de knop druk, gebeurt er niets. Het venstertje blijft staan, evenals het document met de veldnamen.

Iemand enig idee wat hier mis gaat?

Alvst dank!

Jogchum


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.