Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Jogchum,

Jogchum Reitsma wrote on 08/05/2020 09:08:

Ik gebruik LO 6.4.3.2 onder openSuse Tumbleweed.

Ik wil vanuit een Calc-bestand etiketten uitdraaien. Ik heb een database
gemaakt vanuit dat Calc-bestand,.
Als ik Nieuw-Etiketten kies vanuit LO, dan is die database één van de
opties. Ik kan de velden aanklikken die ik wil hebben, in de gewenste
lay-out van het etiket.
Als ik op Nieuw document druk, verschijnt, zoals verwacht, het
etikettenvel met op elk etiket de gekozen velden.
Tot zover alles OK.
Er verschijnt dan het venstertje Etiketten synchroniseren,  maar als ik
op de knop druk, gebeurt er niets. Het venstertje blijft staan, evenals
het document met de veldnamen.

De knop 'Etiketten synchroniseren' (op een werkbalkje ;) ) maakt het
mogelijk om wijzigingen die je in het eerste etiket maakt (tekst of
plaatje toevoegen, opmaak, indeling..) met een druk op de knop ook in
alle andere (7, 23, 35..) etiketten te krijgen.

Bij het maken van de etiketten, kun je op de derde tab in het venster
kiezen voor het al dan niet tonen van 'synchroniseren'.
In oudere versies (OpenOffice.org) kon je het werkbalkje wegklikken...
Kon je (op een normale manier) niet meer terugkrijgen ;)

Iemand enig idee wat hier mis gaat?

Weinig, denk ik ;)

vr groetjes,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.