Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste LibreOffice gebruiker,
Door de vrijwilligers wordt hard gewerkt om de de Nederlandstalige documentatie voor LibreOffice zo actueel mogelijk te houden. In de maand April zijn de volgende Nederlandstalige hoofdstukken en handleidingen uitgekomen:

Compleet boek:
Handleiding voor Math (voor LibreOffice versie 6.4)

Hoofdstukken:

Voor boek Basishandleiding LibreOffice 6.4
– Hoofdstuk 9, Kennismaken met Math
– Hoofdstuk 13, Kennismaken met Macro’s

Voor boek Handleiding Writer (voor LibreOffice 6.4)
– Hoofdstuk 1, Starten met Writer
– Hoofdstuk 2, Werken met tekst

Ook werken diverse leden van de NL Community mee met de maken van de volgende handleidingen in de Engelse taal:

- Calc Guide 6.4
- Writer Guide 6.4
- Base Guide 7 (LibreOffice versie 7 verschijnt in Augustus)

Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de Base 6.4 handleiding, deze is gebaseerd op de Engelstalige Base Guide 6.2 die vandaag, 4-5-2020 is uitgekomen.

Heeft u op- of aanmerkingen over de Nederlandstalige vertalingen of u wilt een helpende hand toestekendan kunt u terecht op de mailinglijst: discuss@nl.libreoffice.orgInschrijven kan via een mailtje aan discuss+subscribe@nl.libreoffice.org

mvg,
Namens het Nederlandstalige documentatie team
Rob Westein--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.