Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op ma 4 mei 2020 om 19:05 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op maandag 4 mei 2020 18:46 schreef harry.harmsen@gmail.com:

Als ik in Calc (6.3.5.2 onder Linux Mint 17.3) een lege cel invul
krijg ik ineens een rood lijntje om die cel met in de linkerbovenhoek
in de cel een klein rood vierkantje. Als ik met de muiscursor in de
cel ga, krijg ik een 'balloon' te zien met daarin bijv.: "Cel B10 van
<leeg> in xxxxx gewijzigd" Heb ik per ongeluk iets aangeklikt dat ik
dit ineens zo krijg?
Zo ja, wat?
Hoe krijg ik dit weer weg?

Dan heb je Wijzigingen bijhouden aangevinkt. Dat zit onder Bewerken.

Alex.


Yep! Bedankt.
(ik schaam me: dit had ik zelf moeten kunnen bedenken...)


Groet,
Harry Harmsen
Assen
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.