Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Ik ben even terug naar de basis gegaan en gewoon geprobeerd of ik een waarde uit een ander bestand kon halen...

='file:///home/rob/Documents/LibreOffice/Databases/Sample-databases/testdata_xm68799.ods'#$testdata_xm68799.G10

Dus in een cel wil ik uit bestand testdata_xm68799.ods de inhoud van cel G10 laten zien, maar dat werkt dus niet...
Ik vrees dat het een bug is. (versie 6.4.3. onder Ubuntu)

/Rob


On 03-05-2020 16:24, Dick Stomp wrote:
De laatste adviezen verwerkt:
=VERT.ZOEKEN(C2;'file:///home/dick/dropbox/geld/grootboek2019.ods'#$Blad1.A$1:B$99;2;1)
met als resultaat #VERW! dat op een verwerkingsfout slaat...
De laatste ;1) was ;2) oftewel kolom A van de zoektabel is gesorteerd en
die aanduiding mag in dit geval achterwege blijven.
De ;2 geeft aan, dat de kolom B gezochte kostenplaats bevat.

Op zo 3 mei 2020 om 15:24 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zondag 3 mei 2020 14:38 schreef Dick Stomp:

Het begint er op te lijken:

=VERT.ZOEKEN(C2;'file:///home/dick/dropbox/geld/grootboek2019#$Blad1';A1:B99
;2)
geeft #Naam?
De formule in hoofdvorm is *VERT.ZOEKEN(opzoekwaarde; gegevenstabel;
kolomindex; modus)*
De vraag is nu:  hoort #$Blad1 bij de *gegevenstabel* of bij de
*kolomindex*? En moet daar dan nog ergens een punt tussen?
Deze formule werkt in elk geval:

=VERT.ZOEKEN(D2;'file:///D:/Gebruikers/Alex/Mijn
documenten/Software/OpenOffice/DVD''s.ods'#$Blad1.C$2:D$3504;2;0)

al lukt het mij niet om hem met de wizard (fx op de formulebalk) te maken.
De apostrof in DVD's wordt verdubbeld omdat hij tussen apostrofs staat.
Met de wizard van OpenOffice lukt het wel.
De sluitapostrof moet dus voor het hekje en niet achter de bladnaam, en de
puntkomma voor het bereik moet een punt zijn.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.