Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hai Dick,
Je zou eens in een terminal-venster het volgende kunnen proberen....

eerst:
sudo apt remove libreoffice*
(dan wordt libreoffice van je machine ge-déinstalleerd)
daarna:
sudo apt autoremove
(de afhankelijkheden worden ook nog verwijderd)
hierna dan
sudo apt update
en dan
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
(nu wordt er een nieuwe software repository "aan" je systeem "gehangen". Eéntje waar een relatief nieuwe libreoffice in zit die wel al netjes gereleased is). Lees wat je scherm zegt - op enter drukken enzo. Ook geen ramp als de ppa al geïnstalleerd is. Overdaad schaadt in dit geval niet.
Na het installeren van de ppa moet je dan nog even doen:
sudo apt update

Als afsluiter zou je dan kunnen zeggen:
sudo apt install libreoffice libreoffice-base libreoffice-calc libreoffice-help-nl libreoffice-impress libreoffice-kde5 libreoffice-l10n-nl libreoffice-style-elementary libreoffice-style-sifr
(dan installeer je het hele zwikkie weer).

Het is maar een suggestie. Maar zou je dit doen, dan heb je wel je onoverzichtelijkheid gesaneerd.
Groet Pieter


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.