Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hi Dick,

Ik mis in je formule de matrix waar in gezocht moet worden. (2e parameter in de formule) Ik zou het even moeten uitproberen, maar je moet eigenlijk de matrix toevoegen aan het bestandsnaam.

/Rob

On 03-05-2020 12:42, Dick Stomp wrote:
Beste mensen,
Al enige tijd probeer een grootboek bestand te voorzien van kostenposten
aan de hand van het rekeningnummer waar aan betaald is.
De formule voor de functie is:
=vert.zoeken(argument;'bestand';#blad1.a2;2) volgens de handleiding
=VERT.ZOEKEN(C2;'file:///home/dick/dropbox/geld/grootboek2019/reknaar_kosten.ods';#blad1.A2;2)
in mijn grootboek bestand.
De laatste wordt afgekeurd met Fout 508.
Wat doe ik hier verkeerd?
Ook snap ik de drie /// in de bestandsnaam niet, wat is de logica daarvan?
Met groet,
Dick Stomp


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.