Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

1) Is het mogelijk om een bereik te definiƫren vanuit een formule? Het linkerbovenpunt is gekend in Rij-kolom notatie en het aantal rijen en kolommen zijn terug te vinden in een afzonderlijke cel. Ook de naam van het bereik zou ik opnemen in een cel. 2) In Calc heb ik verschillende bereiken, die ik indirect wil raadplegen vanuit een bepaalde cel. De functie vert.zoeken lijkt me aangewezen, maar ik kan de naam van het bereik niet opgeven als parameter. Ziet iemand een oplossing?

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.