Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Leo,
Enige tijd heb ik zoek gebracht met experimenten om de tabelaanduiding
;Ax:By; extern te sturen.
Werkblad gemaakt met
A1 invoerveld
A2 VERT.ZOEKEN(A1;A3:B8;2,0)
A3:B8 tabel met testdata
Invoer in A1 gaf resultaat in A2, dat werkt prima.
In de eerste poging heb ik ;A3:B8; vervangen door ;=tabelA3B8;
A5 bevat A3:B8 met naam "tabelA3B8"
Dat gaf fout 510, wat dat betekent gaf de Wiki LibreOffice Error Codes
verder niet aan.
In de tweede poging heb ik ;A3:B8; vervangen door ;=tabelA3:=tabelB8;
A6 bevat A3 met naam "tabelA3"
A7 bevat B8 met naam "tabelB8"
Dat gaf fout 502, wat dat betekent gaf de Wiki LibreOffice Error Codes
verder niet aan.
Nog verdere soortgelijke varianten uitgeprobeerd, ook zonder resultaat.
Met groet,
Dick

Op di 25 feb. 2020 om 11:14 schreef Leo Moons <leo.moons@proximus.be>:

Hallo,

1) Is het mogelijk om een bereik te definiƫren vanuit een formule? Het
linkerbovenpunt is gekend in Rij-kolom notatie en het aantal rijen en
kolommen zijn terug te vinden in een afzonderlijke cel. Ook de naam van
het bereik zou ik opnemen in een cel.
2) In Calc heb ik verschillende bereiken, die ik indirect wil raadplegen
vanuit een bepaalde cel. De functie vert.zoeken lijkt me aangewezen,
maar ik kan de naam van het bereik niet opgeven als parameter. Ziet
iemand een oplossing?

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.