Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo Aleidus,

De foutmelding zal veroorzaakt worden omdat je vermoedelijk een onjuist scheidingsteken gebruikt 
tussen de argumenten. De komma (,) wijzigen in een puntkomma (;) zal dat probleem wel oplossen.
Het zal echter niet gewenste uitkomst geven omdat de functie AANTAL het aantal waarden in het 
bereik berekent. De uitkomst zal dus zijn het aantal waarden in B2:B83 vermindert met het aantal 
"x" in hetzelfde bereik.
Waarschijnlijk biedt de functie AANTAL.ALS(Bereik;Criteria) of AANTAL.ALS(B2:83;"x") het gewenste 
resultaat opleveren.

Met vriendelijke groet,
Henk

-----Original Message-----
From: Aleidus Aalderink <aleidus@ziggo.nl> 
Sent: donderdag 13 februari 2020 12:32
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Tellen van cellen waar "x" in staat

Beste LO - users

Bij kolommen heb ik een aantal “x” staan en ik probeer die aantal “x” per kolom te tellen met 
=AANTAL(B2:B83,"x”) en krijg hier een foutmelding.Fout:508

Zie niet wat er hier mis is wat volgens de formule wordt aangegeven.

Graag zie ik hier een oplossing op daarvoor alvast bedankt

Aleidus
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.