Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Het volgende:
de dropbox-link is volledig functioneel nu. Maar....
Als ik hem open met LO op mijn linux-laptop krijg ik van alles te zien maar het spreekt me niet aan. LO laat een heleboel "noties" zien enzo. De raarste dingen... Daarna heb ik mijn geluk beproefd op onze Windows (10) machine. Zelfde verhaal bij LO en Word (helemaal een chique ├ęchte) vond dat het docx-bestand "beschadigd" was, kon het niet repareren en ook niet openen. Datzelfde gedrag vertoonde Word ook met het .odt-bestand.
Wellicht zijn hier andere dingen aan de hand?--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.