Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor,

Cor de Boer wrote on 13/02/2020 10:08:

Kun je aangeven op welke wijze  wij als users bijlagen kunnen delen?
Deze kunnen niet per email worden verzonden.

Ik heb zelf een Nextcloud service, waarvoor ik betaal (in combinatie met
Collabora/LibreOffice Online).
Leden van Ther Document Foundation hebben ook toegang tot een Nextcloud
installatie.

Er zijn ook diensten die je kunt gebruiken zonder betalen (die verdienen
met reclame en gegegevens):
Ik zie er enkele in dit artikel:
 
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/manieren-om-gratis-grote-bestanden-te-versturen-63563/

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.