Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor,

Cor de Boer (via Google Drive) wrote on 12/02/2020 13:57:
Ik heb een aantal items met je gedeeld:
... 

De twee "snapjes" uit de twee documenten.
Die van word met pijltjes en in LO-Write zijn deze niet zichtbaar.

Dank je.
Dat zijn waarschijnlijk tekenobjecten die LibreOffice ergens verstopt,
of in ieder geval op een andere plaats heeft dan Word.

Het kan nog aan de template liggen die gemaakt zijn en ik moet gebruiken.
...

Verwacht ik niet. Het kan aan de verankering liggen, maar..

Indien dit ook niet werkt maak ik een bugmelding aan.

Dat wil ik je zeer aanbevelen :)

vr. groet,


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.