Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List indexGoedemiddag,

Ik heb even een vraagje over een probleempje met pijltjes en lijnen gemaakt in Word 10 (docx) die niet leesbaar zijn in LibreOffice Writer (Versie: 6.4.0.3).

Ik heb gezocht in de instellingen en gezocht op het internet, maar kan niet direct vinden wat hiervan de oorzaak is.

Omdat ik dit document telkens moet bewerken zowel thuis (Writer) als op mijn werk (word),
is het voor mij van belang dat dit beter uitwisselbaar is.

Is er iemand die hier en antwoord op kan geven of dit echt niet mogelijk is en of hier een specifieke instelling voor nodig is?

Bij voorbaat dank,
Cor de Boer

Zie onderstaand voorbeelden, links met Word gemaakt (docx) en rechts geopend in LibreOffice Writer.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.