Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Bijlagen worden niet doorgezonden naar de lijst ..

Gmail-ancostva wrote on 12/02/2020 12:41:

Ik heb even een vraagje over een probleempje met pijltjes en lijnen
gemaakt in Word 10 (docx) die niet leesbaar zijn in LibreOffice Writer
(Versie: 6.4.0.3).

Ik heb gezocht in de instellingen en gezocht op het internet, maar kan
niet direct vinden wat hiervan de oorzaak is.

Misschien moet het anders worden gemaakt in Word?
Of op je werk ook Writer (online) gebruiken :) ?

Omdat ik dit document telkens moet bewerken zowel thuis (Writer) als op
mijn werk (word), is het voor mij van belang dat dit beter uitwisselbaar is.

Zou je een ajb bugmelding kunnen maken?
  https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice

Met een duidelijk voorbeelddocument.
Maar de kans dat het op korte termijn wordt gefikst, is niet groot,
tenzij er een bedrijf is dat betaalt voor de ontwikkelkosten. Dan gaat
het juist heel snel :)

Is er iemand die hier en antwoord op kan geven of dit echt niet mogelijk
is en of hier een specifieke instelling voor nodig is?

Denk ik niet. Maar als je een voorbeelddocument beschikbaar  maakt (in
de bugmelding), kunnen we proberen.


Zie onderstaand voorbeelden, links met Word gemaakt (docx) en rechts
geopend in LibreOffice Writer.

Bijlagen komen dus niet door - je kunt evt. een afbeelding via internet
delen.

vr groeten,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.