Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Allen


Het Engelse documentatieteam is op dit moment bezig om de 'Basishandleiding
voor LibreOffice' bij te werken naar LibreOffice versie 6.4.

Het Nederlandse vertaalteam heeft er voor gekozen hier ook een vertaalde
versie van te publiceren. Op dit moment zijn de hoofdstukken 0-Voorword,
1-Kennismaken met LibreOffice, 2-LibreOffice instellen, 3-Opmaakprofielen
en Sjablonen en 10-Afdrukken, exporteren, e-mailen en ondertekenen
gepubliceerd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.