Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List indexOn 26-01-2020 19:19, Marc Bouwman wrote:
Geachte heer Westein,
Beste Marc,
Al een tijdje ben ik opgenomen in jullie mailinglist, hoewel ik het nooit lees omdat dit mijn pet 
te boven gaat.
Maar in dit geval kan ik misschien om hulp vragen.

Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het noodzakelijk Google Chrome te 
installeren. Achteraf bleek dat toch niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.

Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar Word en hun versie van PDF, met 
als gevolg dat ik mijn eigen documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan 
van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als Word 2003-2019 door Google 
verwijderd is.

Bij mijn weten moet een internet browser, zoals Google Chrome, geen bewerking uit kunnen voeren op bestanden die je lokaal hebt aangemaakt.

Heb je misschien gebruik gemaakt van Google Docs voor uw werk?

Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen documenten te komen, en de 
mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre op te slaan als Word 2003-1019?
In LIbreOffice kunt u instellen dat de documenten als docx wilt opslaan, dit is in te stellen via Extra -> Opties -> Laden/Opslaan - Algemeen, bij "Altijd opslaan als" kan voor het DOCX formaat gekozen.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn.

Groet,

Marc Bouwman


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.