Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Geachte heer Westein,

Al een tijdje ben ik opgenomen in jullie mailinglist, hoewel ik het nooit lees omdat dit mijn pet 
te boven gaat.
Maar in dit geval kan ik misschien om hulp vragen.

Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het noodzakelijk Google Chrome te 
installeren. Achteraf bleek dat toch niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.

Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar Word en hun versie van PDF, met 
als gevolg dat ik mijn eigen documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan 
van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als Word 2003-2019 door Google 
verwijderd is.

Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen documenten te komen, en de 
mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre op te slaan als Word 2003-1019?

Ik zou u zeer erkentelijk zijn.

Groet,

Marc Bouwman
________________________________
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:01
Aan: users@nl.libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Handleiding voor Calc

TOP!!
Ik zal het vanavond dit bericht delen op Facebook en de mijn website.
/Rob

Op 21 januari 2020 om 10:30 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:


AllenVan de ‘Handleiding voor Calc’ is nu ook een volledig boek
gepubliceerd. Daarin staan alle apart gepubliceerde hoofdstukken
samengevat in één boek en kan daar dus gemakkelijk gezocht worden naar
een bepaald onderdeel. De aparte hoofdstukken blijven ook beschikbaar.
Dit boek is gepubliceerd zowel in PDF als in EPUB. Dient wel vermeld
te worden dat niet alle apps voor het lezen van EPUB de handleiding
even duidelijk leesbaar maken. Dit wordt deels veroorzaakt door het
nog inontwikkeling zijn van de EPUB-converter van LibreOffice, maar
ook doordat niet alle apps even goed zijn. De beste ervaring met het
lezen van dit boek in EPUB heb ik momenteel met de app Calibre
(ReadEra) en dan in de instellingen ‘Enkele kolom mode’ aanzetten.
Graag hoor ik van anderen de ervaring met EPUB.
De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden
op:https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijk groet,Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.