Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op zondag 26 januari 2020 19:19 schreef Marc Bouwman:

Al jaren gebruik ik met plezier Libre Office. Voor mijn werk was het
noodzakelijk Google Chrome te installeren. Achteraf bleek dat toch
niet nodig en heb ik deze browser verwijderd.
Maar Google Chrome heeft alle Libre documenten en PDF omgezet naar
Word en hun versie van PDF, met als gevolg dat ik mijn eigen
documenten niet meer kan openen. Daarbij komt dat ook bij het opslaan
van nieuwe documenten in Libre, de mogelijkheid om op te slaan als
Word 2003-2019 door Google verwijderd is.
Heeft u voor mij een mogelijkheid alsnog via Libre bij mijn eigen
documenten te komen, en de mogelijkheid om nieuwe documenten in Libre
op te slaan als Word 2003-1019?

Dit heeft niets met de handleiding te maken. Liever een nieuwe draad beginnen dan de huidige kapen.
Zijn de bestandsextensie en datum ongewijzigd dan zijn de documenten niet omgezet maar worden met 
een ander programma geopend.
Opnieuw LibreOffice en de pdf-lezer installeren zou dit moeten verhelpen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.