Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste LO'ers,

Ik heb het lek inmiddels boven water: ik moest het klassepad invoeren, had in eerste instantie geen idee waar te zoeken, maar bedacht dat zoeken in softwarebeheer naar een mysql java bibliotheek zou kunnen helpen - en inderdaad. Toevoegen van (in mijn geval) /usr/share/java/mysql-connector-java.jar als klasssepad gaf de gewenste oplossing.

hartelijke groet, Jogchum

Op 17-12-2019 om 23:42 schreef Jogchum Reitsma:
Beste LO'ers,

Ik had altijd een adresdatabase in LO (nu versie 6.3.3.2.0+ op openSUSE Tumbleweed), gekoppeld an MariaDB (zeg maar MySQL), die ik vandaag had geopend. Maar toen ik na een aantal ueren aawezigheid er weer mee aan de lsag wou, melde LO  dat de verbinding mat de database verbroken was, en vervolgens crashte LO.

Daarna lukte opstarten LO niet meer, omdat telkens de vraag kwam of ik het bestand wilde herstellen, en of ik nu Starten of Verwerpen koos, LO crashte telkens.

Dus de config-omgeving maar weggegooid, en nu start LO wel weer, maar ik krijg geen connectie met de database. De melding is "De klasse 'com.mysql.jdbc.Driver' van het stuurprogramma kon niet worden geladen."

Er zijn twee Java-runtime omgevingen beschikbaar,, één zonder "verkoper" gespecificeerd, versie 13.0.1, één van Oracle, 11.0.5, maar geen van beide geven soelaas.

Hoe los ik dat op?

Alvast dank. Heb de adressen in de database nodig voor de etiketten van de kerstkaartjes...

hartelijke groet Jogchum.






--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.