Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hai Monique,
Natuurlijk gecondoleerd met het overlijden van je vader. Maar "mailen naar het unsubscribe adres", 
zoals je dat noemt, is ECHT de manier om je uit te schrijven van deze "lijst". Maar dat moet je dan 
wel doen vanaf het adres dat je wilt uitschrijven en niƩt vanaf, bijvoorbeeld, je eigen telefoon 
(heb ik dat goed gezien?). Dan gaat het systeem dat adres uit de lijst halen, maar het adres zit er 
sowieso niet in!
Het afmelden zou dus moeten gebeuren vanaf de computer van je vader. Of in elk geval vanaf zijn 
email-account.
/users+unsubscribe@nl.libreoffice.org/[1] dit is het adres.
Sterkte Monique...
Pieter

--------
[1] mailto:users+unsubscribe@nl.libreoffice.org

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.