Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hallo,Zou iemand dit e-mailadres kunnen verwijderen uit mailinglijst. Mijn vader is helaas 
overleden.Ik heb geprobeerd het unsubscribe adres te mailen maar dat lukt niet.Met vriendelijke 
groet,Monique van VugtVerzondenVerzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.
-------- Oorspronkelijk bericht --------Van: Jogchum Reitsma <j.reitsma@hccnet.nl> Datum: 17-12-19  
23:42  (GMT+01:00) Aan: users@nl.libreoffice.org Onderwerp: [nl-users] Benaderen database mislukt 
Beste LO'ers,Ik had altijd een adresdatabase in LO (nu versie 6.3.3.2.0+ op openSUSE Tumbleweed), 
gekoppeld an MariaDB (zeg maar MySQL), die ik vandaag had geopend. Maar toen ik na een aantal ueren 
aawezigheid er weer mee aan de lsag wou, melde LO  dat de verbinding mat de database verbroken was, 
en vervolgens crashte LO.Daarna lukte opstarten LO niet meer, omdat telkens de vraag kwam of ik het 
bestand wilde herstellen, en of ik nu Starten of Verwerpen koos, LO crashte telkens.Dus de 
config-omgeving maar weggegooid, en nu start LO wel weer, maar ik krijg geen connectie met de 
database. De melding is "De klasse 'com.mysql.jdbc.Driver' van het stuurprogramma kon niet worden 
geladen."Er zijn twee Java-runtime omgevingen beschikbaar,, één zonder "verkoper" gespecificeerd, 
versie 13.0.1, één van Oracle, 11.0.5, maar geen van beide geven soelaas.Hoe los ik dat op?Alvast 
dank. Heb de adressen in de database nodig voor de etiketten van de kerstkaartjes...hartelijke 
groet Jogchum.-- Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting 
guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList archive: 
https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/Privacy Policy: 
https://www.documentfoundation.org/privacy
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.