Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter!

pieter wrote on 09/11/2019 12:34:
Is er iemand die weet of het nieuwe odf 1.3 formaat er in gaat
voorzien dat het aantal kolommen ook deel kan zijn van een
alinea-opmaak-profiel? Dat is nu (odf 1.2) NIET zo. Ik vind dat echt
jammer. Als je bijvoorbeeld een stuk schrijft met voetnoten, kan je
niet je pagina's twee kolommen geven en je voetnoten één... Ja, dat
kan wel met kunst- en vliegwerk. Maar dat is niet serieus. Ik heb nu
eindelijk een beknopt stukje gelezen over de veranderingen die odf
1.3 gaat brengen maar ik zag het niet. Ik had ook niet de indruk dat
het een uitputtende opsomming was. Vandaar dat ik het hier even
vraag.

Meer over ODF en de procedures kun je hier vinden:
  https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

Maar je kunt ook een bugmelding bij LibreOffice maken. Dan krijg je ook
geod advies en er lezen wschlijk mensen mee die vaker updates voor ODF
leveren.

Opvallend en ook fijn dat Microsoft een financiële bijdrage
heeft geleverd aan odf 1.3. Ik geloof niet dat ik dit soort dingen
altijd kan doorgronden...

Hogere bedrijfspolitiek ;)


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.