Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Is er iemand die weet of het nieuwe odf 1.3 formaat er in gaat voorzien dat het aantal kolommen ook 
deel kan zijn van een alinea-opmaak-profiel? Dat is nu (odf 1.2) NIET zo. Ik vind dat echt jammer. 
Als je bijvoorbeeld een stuk schrijft met voetnoten, kan je niet je pagina's twee kolommen geven en 
je voetnoten één... 
Ja, dat kan wel met kunst- en vliegwerk. Maar dat is niet serieus.
Ik heb nu eindelijk een beknopt stukje gelezen over de veranderingen die odf 1.3 gaat brengen maar 
ik zag het niet. Ik had ook niet de indruk dat het een uitputtende opsomming was. Vandaar dat ik 
het hier even vraag.
Opvallend en ook fijn dat Microsoft een financiële bijdrage heeft geleverd aan odf 1.3. Ik geloof 
niet dat ik dit soort dingen altijd kan doorgronden...
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.