Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Op 12-11-2019 om 07:38 schreef Winfried Donkers:
Jogchum,


Maar soms gaat het mis, en één van die gevallen is wanneer binnen een
lemma een harde return gegeven is, gevolgd door een "inspringing eerste
regel" (het bovenste driehoekje in de toplineaal is verschoven). Nu is
mijn vraag, is er een mogelijkheid om op die code "inspringing eerste
regel" te zoeken?

Je kan vanuit het zoek/vervangscherm zoeken naar attributen, waaronder inspringing.
Op deze manier kan je de inspringingen verwijderen, zodat je regex-zoekterm beter werkt.

Regex gaat uit van tekst, in LibreOffice is de opmaak gescheiden van de tekst, dus met regex alleen 
is het moeilijk zoeken naar opmaak.

Winfried

Winfried,

Oeps, ik wil een nieuwe vraag stellen, en besef nu dat ik nooit heb gereageerd op jouw antwoord op mijn vraag - niet zo netjes!

Alsnog dank, en het was inderdaad wat ik zocht!

hartelijke groet, Jogchum--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.