Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


In een nogal lang tekstdocument staan af en toe stukjes tekst cursief.
Omdat het nogal vermoeiend is om dat allemaal al schermlezend op te sporen,
wil ik die cursieve teksten vinden met behulp van 'Zoeken en vervangen'.
Als ik daarin klik op 'Andere opties-Opmaak', en dan in het volgende
venster in het vak 'Stijl' 'Cursief' aangeef, en daarmee dan aan het werk
ga door telkens op 'Zoek volgende' te klikken, vind ik wel cursieve tekst,
maar sommige cursieve tekst wordt overgeslagen. M.a.w., hij werkt niet
netjes in volgorde alle stukjes cursieve tekst af.
Wat doe ik verkeerd? Of: hoe zoek ik naar cursieve tekst?

LibreOffice Writer 6.2.7.1 onder Linux Mint 17.3

Alvast bedankt voor reacties.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.