Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag,

Ik ben bezig een overdrachtsdocument samen te stellen in verband met komende pensionering. Daarbij gebruik ik de functionaliteit Hoofddocument en subdocumenten, waarvoor ik een spelciaal sjabloon heb gemaakt met allerhande eigen opmaakprofielen. Dit gaat uitstekend, en het hoofddocument groeit elke dag, soms door nieuwe subdocumenten, soms door aanpassing van bestaande subdocumenten.

Nu probeer ik per subdocument (paragraaf in mijn boek) aan te geven wanneer dat voor het laatst gewijzigd is. Ik heb dat gepobeerd door het veld *Documentinfo: Aangepast* in te voegen. Dat werkt echter niet, omdat die inhoud wordt aangepast als het hoofddocument wordt bijgewerkt. Ik heb dat veld toen *(vast)* gemaakt maar nu wordt het niet automatisch bijgewerkt als ik een wijziging in het subdocument aanbreng. Ik heb ook nog een Gebruikersgedfinieerde eigenschap geprobeerd, maar ook dat geeft niet wat ik wil.

Wat ik dus zoek is om per subdocument zichtbaar vast te leggen (automatisch via bijv. een variabele, niet handmatig) wanneer het odt bestand voor het laatst is opgeslagen. En dat mag niet worden gewijzigd als het odm bestand gewijzigd wordt.

Ik kan nergens vinden hoe ik dat kan doen. Is dit mogelijk? Kan iemand mij op weg helpen?

--
mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.