Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag Frans,

frans wrote on 18/11/2019 14:41:

Wat ik dus zoek is om per subdocument zichtbaar vast te leggen
(automatisch via bijv. een variabele, niet handmatig) wanneer het odt
bestand voor het laatst is opgeslagen. En dat mag niet worden gewijzigd
als het odm bestand gewijzigd wordt.

Mooi idee. Tegenvraag: waar moet die variable worden getoond?
Ik zit te denken aan gewoon een waarde in de voettekst invullen. Maar
loop er dan tegenaan dat ik bijna nooit iets met hoofddocumenten heb
gedaan, dus het kan maar zo zijn, dat dit idee al niet eens mogelijk is.

En Bestand > Eigenschappen > Gebruikersgedefinieerde Eigenschappen ?
Je kunt daar zoveel definiƫren als je wilt. Maar ook hier weer: ik weet
niet hoe die zich gedragen met hoofd/subdocumenten. Ik vermoed dat je
die dan allemaal in het hoofddocument moet definiƫren en in de
subdocumenten gebruiken..

Enfin: LibreOffice-gebruikers met hoofd/sub-ervaring: kom op ;)

vr. groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.