Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag Harry,

harry.harmsen@gmail.com wrote on 18/11/2019 19:48:
...
ga door telkens op 'Zoek volgende' te klikken, vind ik wel cursieve tekst,
maar sommige cursieve tekst wordt overgeslagen. M.a.w., hij werkt niet
netjes in volgorde alle stukjes cursieve tekst af.
Wat doe ik verkeerd? Of: hoe zoek ik naar cursieve tekst?

En als je 'Alles Zoeken' kiest, wordt dan wel alles gemarkeerd?

Misschien is er sprake van bepaalde variaties van lettertypen die zelf
cursief zijn, dus niet apart de opmaak cursief hebben gekregen?

Anders zou ik zeggen: stukjes tekst apart proberen en analyseren wat het
probleem kan zijn..

succes & vr. groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.