Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Ik krijg de laatste tijd af en toe een geautomatiseerd bericht dat het
mailverkeer met deze lijst weer in orde is.
Dit kan verklaren dat er in de tussentijd berichten verloren gaan.

Groeten,

René.


Op zo 27 okt. 2019 om 11:30 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zondag 27 oktober 2019 10:39 schreef frans:

Ik heb op 25 oktober onderstaand bericht gestuurd. Normaal ontvang ik
die iets later zelf ook, maar dat is niet gebeurd. Nu heb ik geen idee
of dit bericht wel door andere subscribers is ontvangen, ik heb in elk
geval ook geen reactie ontvangen.
Kan iemand misschien reageren als test? Ik heb vandaag wel andere
berichten ontvangen.

Ik heb hem wel gekregen op 25 oktober, binnen een halve minuut.
Hij staat ook in het archief. Staat hij misschien in je spambox?

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.