Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Ik heb op 25 oktober onderstaand bericht gestuurd. Normaal ontvang ik die iets later zelf ook, maar dat is niet gebeurd. Nu heb ik geen idee of dit bericht wel door andere subscribers is ontvangen, ik heb in elk geval ook geen reactie ontvangen. Kan iemand misschien reageren als test? Ik heb vandaag wel andere berichten ontvangen.


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:      Ik kan de structuur van de inhoudsopgave niet wijzigen
Datum:  Fri, 25 Oct 2019 15:26:22 +0200
Van:    frans <fjf.vanleeuwen@quicknet.nl>
Aan:    Gebruikers LibreOffice <users@nl.libreoffice.org>Dag,

Ik heb in een hoofddocument een Inhoudsopgave gevoegd die hoofdstuk- en paragraaftitels toont. Dat gaat goed. Maar ik kan de structuur en opmaak niet aanpassen.  Op de betreffende tab van het venster *Inhoudsopgave, index of woordenlijst* heb ik alleen de button om een Tabstop in te voegen. Ik sluit het document af met een Alfabetische index en daar heb ik op dezelfde tab de beschikking over de buttons Tekstinvoer, Tabstop, Hoofdstukinfo en Paginanummer.

Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is, waarom dit verschil optreedt?

--
mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390---
Deze e-mail is gecontroleerd op virussen door AVG.
http://www.avg.com

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.