Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Een paar jaar geleden leerde ik dat je zaken die met hyperlinks in een Impress-document terecht 
waren gekomen daar echt IN kon krijgen door in het menu /Bewerken de optie "koppelingen" te kiezen. 
Je kreeg dan een lijst met koppelingen. Die kon je selecteren en dan was er een knop "ontkoppelen". 
Dat werkte prima.*
Nu zat ik te stoeien met writer en daar zat een afbeelding met een hyperlink in. Ik keek of ik die 
"koppeling" zou kunnen "ontkoppelen" maar er is geen item "koppelingen" meer in het menu 
/Bewerken... (of ik kijk met m'n neus).
Ik keek in Impress en ook daar kan ik het menu /Bewerken/Koppelingen niet meer vinden. Ik zoek in 
de help functie en daar kom ik er ook niet mee.
Weet iemand waar het menu /Koppelingen/Ontkoppelen heen gegaan is?

* koppelingen ontkoppelen is n.m.m. niet een schoonheid. Ik had er nog nooit bij stil gestaan.-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.